Objavljena gradiva

O arhitekturni akustiki je v tujini napisano kar veliko, gradiva v slovenskem jeziku pa je zelo malo. Ob različnih priložnostih je nastalo nekaj zapisov, ki lahko služijo kot preprosta pojasnila, vodiči ali priročniki.