Reference

  • Eno in večstanovanjske stavbe
  • Kino, gledališče, večnamenske dvorane, muzeji in knjižnice
  • Poslovne in proizvodne stavbe
  • Trgovine, trgovski centri, zabaviščni centri
  • Šole, vrtci, fakultete
  • Glasbene šole
  • Bolnišnice, ambulante, sanatoriji
  • Cerkve, verske stavbe, pokopališke stavbe