Pomoč pri magistrskih nalogah (diplomah)

Nekateri kandidati si za svoje magistrsko arhitekturno delo izberete projekte, ki jih je nemogoče celostno obdelati, če rešitve ne vključujejo tudi akustični vidikov. Ker na šoli za arhitekturo akustičnih znanj ni prav veliko, me vsako leto za pomoč prosi nekaj študentov oziroma njihovih mentorjev. Vedno z veseljem sodelujem.