Gradbena akustika

Gradbena akustika je področje, ki je pri nas pravno urejeno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah in tehnično smernico TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah. Investitorji, predvsem pa projektanti me najemajo, da v projektnem timu iščemo rešitve, ki zadostijo (tudi) akustičnim zahtevam. Za njih izdelam elaborat zvočne zaščite in izkaz ter z njima dokažem, da so projektne rešitve skladne z našo zakonodajo in projektno nalogo.

Gradbena akustika rešuje prehod hrupa prek ovoja stavbe, prehod hrupa iz prostora v drug prostor, zmanjšuje prenos udarnega zvoka prek medetažnih konstrukcij, podaja rešitve za nadzor hrupa obratovalne opreme (klimatov, strojnic, ventilatorjev, toplotnih postaj…) in rešuje problem odmevnega hrupa (npr. v avlah ali delavnicah).